İlanlar

Aydın ili Didim ve Söke ilçeleri deniz alanlarında su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla 3 ve 4 nolu su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanlarında ön izin tahsisleri  bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü 03.04.2020 tarih, 1060684 sayılı yazıları ile, 3 ve 4 nolu potansiyel alanlardaki müteşebbislerin Çevresel Etki Değerlendirme belgelerini almak için başvuruda bulunamadıkları ve ön izin sürelerinin uzatılması için müracaat ettikleri; ÇED sürecinin işleyişinin yeniden düzenlenmesi ve hızlandırılması amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesine ilişkin başvuruların, söz konusu alanın tamamını kapsayacak ( 3 ve 4 nolu potansiyel alanın tamamı ) ve planlanan projelerin kümülatif etkilerini ortaya koyacak şekilde ve müteşebbisler tarafından kurulacak bir tüzel kişilik marifetiyle toplu olarak yapılabileceği şeklinde karar almış olduğundan, 3 ve 4 nolu potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanlarında yetiştiricilik faaliyetinin yapılması için Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliğinin üzerinden Toplu ÇED başvurusunda bulunabilmeleri için Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 7/a gereğince ön izin sürelerinin 6 ay uzatılmasına karar verilmiş ve ilgili durum 08.04.2020 tarih, 1095639 sayılı yazı ile Birliğimize bildirilmiştir.

                        Birliğimiz adına yürütülen ÇED sürecinin  ve ön izin süre uzatımlarının üyelerimiz için yapıldığı, üye olmayan ön izin sahipleri açısından  ön izin iptalini doğuracağını öncelikle bilgilerinize sunmak istiyoruz.  Ön izin süresinin 24-29 Ekim 2020 tarihlerinde sona erdiği  ve Birliğimiz üzerinden ÇED süreci üyelerimiz adına yürütülmekte olduğu dikkate alındığında, Birliğimize henüz üye olmamış önizin sahibi müteşebbislerin  üyelik işlemlerinin ivedi olarak yapılması hususunu  bilgi ve takdirinize sunarız.

 

Saygılarımızla,