5. Su Ürünleri ÇalıştayıÇALIŞTAY İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Sektörün tüm paydaşları ve karar vericilerinin katılımıyla, 23-26 Şubat 2017 tarihlerinde, Antalya/Lara’da, Miracle Resort Otelde “Beşinci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı” düzenlenecektir.

Öncelikli olarak Balık Besleme ve Balık Sağlığı temalarının işleneceği çalıştayda planlama, üretim, yem, pazarlama ve tüketim vb. konularda kaydedilen gelişmeler tespit edilecek, yaşanan sorunlar tartışılacak ve çözüm önerileri geliştirilecek olup, çalıştay süresince aşağıdaki konular görüşülecektir:

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu
 • Su Ürünleri Sağlığı ile İlgili Mevzuatlar
 • Ülkemizde Görülen Balık Hastalıkları
 • Su Ürünlerinin İnsan Sağlığındaki Yeri
 • Türkiye’deki Alabalık Hastalıkları
 • Karadeniz Bölgesindeki Alabalık Hastalıkları
 • Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Verimlilik
 • Su Ürünleri Kredileri
 • Su Ürünleri Sigortaları
 • Balık Besleme
 • Yem Katkı Maddeleri
 • Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Orkinos Besiciliği
 • Su Ürünleri İşletmelerinde Sertifikasyon

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ülkemizin en hızlı büyüyen sektörü haline gelmiş olup, bu konuda Beşincisi düzenlenecek olan  çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, üreticiler, yemciler, tedarikçiler, üretici örgütleri, STK’larda yaklaşık 400-500 kişinin katılması beklenmektedir.

  
752 kez okundu